Sunday, 1 May 2016

The Moon Owl Necklace / Sowa Księżycowa

The Moon Owl - a new member in the family :)
 Sowa Księżycowa - nowy członek rodziny :)
It is another "species" to my collection - I love to enrich it with new varieties.. shapes and colors :) The Moon Owl is made of white polymer clay (with a stone effect), it was polished and buffed. The heart of an owl is a little shiny moonstone. The eyes were touched with silver paint.
Kolejny "gatunek" w mojej kolekcji ;) Księżycową Sowę zrobiłam z białej glinki polimerowej z "efektem kamienia", wszystkie elementy wyszlifowałam i wypolerowałam. Serce sówki to mały kamień księżycowy; oczka wypełniłam srebrną farbą.

5 comments:

Your comments feed my blog :) Thank you!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
My artworks are subject to copyright ©VanillamaArt Dorota Kaszczyszyn. 
Do not use without written permission.