Saturday, 8 February 2014

Estrela Dogs :)

Part of a bigger custom order:
Estrela Dog - cão da Serra da Estrela - pendants :)
________________________

Podobizny psów z Estrela - część większego zamówienia dla hodowcy tych piesków :)
(zdjęcia niestety na szybko robione telefonem)And these are pictures of two girls, which I did /
A to zdjęcia dwóch suczek, które zrobiłam...
And me with a doggie / I ja z piesiaczkiem ;)


Pozdrawiam z prawie już wiosennej Burgundii :)

No comments:

Post a Comment

Your comments feed my blog :) Thank you!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
My artworks are subject to copyright ©VanillamaArt Dorota Kaszczyszyn. 
Do not use without written permission.