Wednesday, 8 January 2014

VaniLlama ...

New year, new ideas, new - old blog :)
Nowy Rok, nowe pomysły, nowe wizje, nowa nazwa... nowy stary blog ;)
czyli Gryzmodelina przeistoczyła się w VaniLlama Art!

Blog powstał w marcu 2013 roku i do grudnia 2013 była to gryzmodelina.blogspot.com. 
Oczywiście ślady tego pozostały, ponieważ postanowiłam nie zakładać całkiem nowego bloga i nie wymieniać wszystkich zdjęć wrzuconych przed zmianą na te z nowymi podpisami.
As you can see in the previous posts and pictures, 
The new name is VaniLlamaArt... and this is how it's going to be :)

No comments:

Post a Comment

Your comments feed my blog :) Thank you!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
My artworks are subject to copyright ©VanillamaArt Dorota Kaszczyszyn. 
Do not use without written permission.